Utvald av Svenska Möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.
Att 1909 Sigtuna Stadshotell är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav, har personal som är utbildade mötesrådgivare samt är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.

1909 Sigtuna Stadshotell äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Läs mer på www.svenskamoten.se

Svenska Möten – utvalda konferensanläggningar


Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten.

Elektronisk deltagarhantering
Genom Svenska Möten erbjuder vi elektronisk deltagarhantering. Läs mer om det här »